• Op deze pagina vind u onze privacyverklaring. Bewust of unbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. In de privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel deze dan gerust per e-mail aan: secretariaat@vvwedde.nl

    Download privacyverklaring